هاست
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب

دانلود کتاب آمایش و مکان یابی از منظر پدافند غیرعامل

برای جغرافیدانان، قبل از هر چیز، شهر به عنوان فضای جغرافیایی و در معنای اخص کلا فضایشهری مطرح است. فضایی که سکونت گاه های متمرکز انسانی را در بطن خود جاای داد ه اسات.شهر بر حسب اشغال آگاهانه ی فضایی از طبیعت مفهوم پیدا می کند کاه باه مقتضاای تکنیاکمتداول زمان ها، انسان ها آن را در اختیار می گیرند ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب با عنوان پدافند غیرعامل، امنیت ملی و شهر

ایران اسلامی به دلیل قرارگیری در غرب آسیا و موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک،ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئومدیا، تمدنسازی و بازتولید تمدن، قدرت- سازی و بازتولید قدرت، گفتمان انقلاب، پتانسیل ابر قدرتی و قدرت منطقهای، الهام-بخشی و الهام آفرینی، ضد هژمونی، ضد سیاستهای امپریالیست، تغییر نظام تک قطبی جهانی، پیش قراولی تمدنی دنیا در گذشته، مکتب ایرانی- اسلامی، تاثیر در نظام ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها تالیف دکتر حسین شکویی

با اینکه شهر و شهر نشینی امکانات و فرصت های بهزیست و بهگشت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی زیادی را در خود دارد، به نظر می رسد که از مهمترین چالش های فراروی بشر در ابتدای قرن ۲۱ مسائل شهری است. در این میان فقط بعد کالبدی شهر مطرح نیست بلکه مسئله ی اصلی مرتبط با  آسیب های اجتماعی-فرهنگی همچون ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب با عنوان SPACES OF IDENTITY

With Germany reunited and Europe no longer divided by the Iron Curtain, where does ‘Europe’ end? Against which Other (besides America) is Europe to be defined, if not against Communism? How is the emergence of a new vision of Japan disrupting cultural dynamics through which Europe, America and the Orient have traditionally understood their mutual relations? The book has a ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب با عنوان Cities and Nature با لینک مستقیم

We would like to first acknowledge that this book is the result of numerous yearsof teaching the topic of “urban environmentalissues” to undergraduates and graduatesat Colgate University, The George Washington University and University ofMaryland Baltimore County. In the process of teaching this course, we found ourstudents were invaluable in asking provocativequestions and providing new andinspirational sources of material in their ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب فرهنگ شهرها تالیف لوئیز مامفورد

از سال هاي بسيار دور، يعني 1915 با تشويق پاتريك گدس به جمع آوري مطالبي پرداختم كه به كتاب حاضر تبديل شد . نظير تمامي مقالات و كتا بهايي كه تا آن زمان دربارة معماري ،برنامه ريزي واحدهمسايگي، مسكن ، و توسعة منطقه اي منتشر كرده بودم ، اين نيز كتاب بر تحقيقات دس تاول متكي است كه از مناطق ...

بیشتر بخوانید »

راهنماي تهيه مشخصات فني، جزئيات و نقشه ها در پل و ساز ه هاي راه

مشخصات فني، جزئيات و نقشه هاي سازه اي، وسيله انتقال و تفهيم فكر طراح به سازنده و ساير طراحان و سازندگان ميباشد. لذا وجود يك مجموعه شامل راهنماييهايي در روش طراحي و نحوه ارائه نقشه ها، تفسير معيارهاي فني، استانداردهاي رايج، جزئيات و ارزيابي پلها، ضروري مينمايد. هدف از تدوين اين مجموعه، از يك سو تكميل ضوا بط موجود در ...

بیشتر بخوانید »

راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه

نیاز انسان به آب باعث شده تا اکثر تمدن های بشری در کنار رودخانه ها شکل بگیرند. انسان های اولیه  با زندگی در کنار رودخانه ها  بطور فطری و تجربی آموخته بودند که جهت استفاده بهینه از این منابع خدادادی، می باید رودخانه ها را دوست داشت و حتی در بعضی از فرهنگ های کهن آب و رودخانه بعنوان موجودی ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب ذخیره سازی جمع آوری و انتقال پسماند

مولف : علی نجفی ناشر : راه دان سال انتشار : 1390 کتاب حاضر با عنوان ذخیره سازی ، جمع آوری و انتقال پسماند در هفت فصل تهیه شده است که این فصول عبارتند از : فصل اول : کلیات ، فصل دوم : تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت پسماند در ایران و معرفی فرصت ها و تهدیدها ، فصل ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب انگلیسی با عنوان Cities & Cultures

Cities and Cultures is a critical account of the relations between contemporary cities and the cultures they produce and which in turn shape them. The book questions perceived ideas of what constitutes a city’s culture through case studies in which different kinds of culture – the arts, cultural institutions and heritage, distinctive ways of life – are seen to be ...

بیشتر بخوانید »