هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها نمونه مورد مطالعه بافت میانی شهر شیراز
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها نمونه مورد مطالعه بافت میانی شهر شیراز

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها نمونه مورد مطالعه بافت میانی شهر شیراز

شهر شيراز به عنوان قلب فرهنگي كشور داراي بافتهاي فرسوده متعدد اعم از تاريخي ،مياني و حاشيه اي مي باشد كه به تدريج و به دلايل مختلف در حال نابودي است. شايد پاره اي از علل اساسي اين مرگ تدريجي به خصوص در بافت تاريخي عدم مشاركت وحضور جدي مردم در برنامه هاي و طرح ها توسعه شهري، عدم ارتباط دو سويه بين مردم و مديريت شهري و عدم هماهنگي بين سازمان هاي مسئول باشد. اين نوشتار بر آن است تا ضمن بررسي ديدگاه هاي صاحبنظران و تجربيات جهاني در اين زمينه، شناخت ميزان و نحوه مشاركت مردمي در وضع موجود بافت فرسوده فرهنگي – تاريخي شيراز را مورد توجه قرار دهد و سپس به بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت، پيش شرط هاي اصلي تحقق مشاركت شهري، موانع و بازدارنده ها آن بپردازد و در پايان روشهاي جلب مشاركت مردم در طرحهاي توسعه شهري در بافتهاي فرسوده را بيان نمايد.

قیمت:80000 ریال