هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی با عنوان تدوین فرایند گسترش دوچرخه سواری در شهرها با نگاه خاص به برنامه ریزی کالبدی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی با عنوان تدوین فرایند گسترش دوچرخه سواری در شهرها با نگاه خاص به برنامه ریزی کالبدی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی با عنوان تدوین فرایند گسترش دوچرخه سواری در شهرها با نگاه خاص به برنامه ریزی کالبدی

دوچرخه براي سفرهاي كوتاه در فواصل 2 تا 3 كيلومتر در مناطق مسطح كاملاً مناسب است ليكن با سازماندهي و شرايط توپوگرافي خوب اين مقدار تا 10 كيلومتر نيز افزايش مي يابد. براي فواصل تا 3 كيلومتر، بطور ويژه، دوچرخه تقريباً هميشه قادر به ارائة زمانهاي سفر كمتر نسبت به سفر با اتوبوس و سایر وسایل نقلیه ی همگانی است، كه شامل پياده روي حدود 500ـ400 متر تا ايستگاه و معمولاً توقفي هر چند كوتاه براي رسيدن وسیله ی نقلیه مي باشد.

تجربيات جهاني نشان مي دهد كه سرويس هاي دوچرخه سواري رونق مناطق تجاري را افزايش دادند، بدون اينكه در ايجاد آلودگي هوا دخيل باشند و به فضا و معابر عريض نيازي باشد، و بدون اينكه هزينه بسيار زياد سامانه هاي پارك سوار را داشته باشد.

دوچرخه سواري اكنون در بسياري از شهرهاي ايران كه داراي سطح معابر كم شيب و داراي عوارض توپوگرافيك كمتر هستند در حد تردد با ساير وسايل نقليه مي تواند باشد. سفرهاي درون ناحيه اي در شهرها در شعاع 5 كيلومتري، 50% از سفرها را تشکيل مي دهد. دوچرخه در کشورمان بطور میانگین از نظر تعداد يک پنجم سهم وسايل نقلیه ی شخصي را و يک سيزدهم سهم از سفر با کليه وسايل نقليه را دارا است. 

قیمت 70000 ریال