هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود تصویر ماهواره ایکونوس(IKONOS) منطقه یک تهران
دانلود تصویر ماهواره ایکونوس(IKONOS) منطقه یک تهران

دانلود تصویر ماهواره ایکونوس(IKONOS) منطقه یک تهران

منطقه يك شهرداري، در بلنداي تهران و با وسعتي حدود 64 كيلومترمربع بر اساس داده هاي آماري حدود 379962 نفر جمعيت را در خود جاي داده است. اين در حالي است كه انبوه ساختمانهاي آماده و نيمه وقت در آينده اي نزديك جمعيت منطقه را به مرز 500 هزار نفر خواهد رساند. مختصات جغرافيايي اين منطقه از طرف شمال محدود به ارتفاعات 1800 متري دامنه جنوبي كوههاي البرز، از جنوب به بزرگراه شهيد چمران حد فاصل دو راهي هتل آزادي و بزرگراه مدرس و پل آيت الله صدر و از غرب به اراضي رودخانه دركه و از شرق نيز به انتهاي بزرگراه ارتش – كارخانه سيمان و منبع نفت شمال شرق تهران محدود مي شود.

اين منطقه به لحاظ طراحي شهري داراي بافتي روستايي است و مي توان آن را باغ شهر ناميد. شميرانات كه در دامنه كوهپايه هاي البرز جنوبي واقع است به دليل نيمه كوهستاني بودن و ساختاري ويژه كه آميزه اي از شهرسازي مدرن و سنتي است، اگرچه عرصه مشكلات بيشتري در فعاليتهاي عمراني است اما به عنوان ساختگاهي قديمي، با اهميت و داراي ويژگي هاي آب و هوايي، زمينه و اقتضاي كارهاي عمراني بيشتري را داشته و دارد.
ناگفته پيداست كه منطقه يك، به دليل جذابيتهاي گوناگون، در سالهاي اخير آماج ساخت و سازهاي فراوان بوده و هجوم سرمايه گذاران عمده بخش ساختمان به اين منطقه، مشكلات فراواني را براي ساكنان قديمي شميران از يك سو و متوليان شهرداري از سوي ديگر به بارآورده است.
از آنجا كه بازده سرمايه گذاران بخش ساخت و ساز در اين منطقه به مراتب بيشتر و بالاتر بوده رويكرد آنان به منطقه يك روندي جدي و بيشتر از حدود متعارف داشته است.
اين واقعيت، سبب ساز بحث ها و جدال هاي بسياري در منطقه يك بوده، چرا كه شهرداري ملزم به اجراي قوانين و آيين نامه هاي مربوط به گسترش شهر بوده و انبوه سرمايه گذاران بخش ساختمان نيز در موارد بسيار، مايل به ناديده گرفتن مقررات و كسب سود بيشتر بوده اند. از اين رو شهرداري منطه يك در اين اواخر به ويژه بعد از دستور توقف فروش مازاد تراكم از سوي شهرداري وقت تهران بيشتر درگير مسائل حاشيه اي بوده است.
با اين همه مجموعه شهرداري منطقه يك درگير و دار تمامي اين مشكلات وظايف عمراني و بهسازي منطقه را با جديت دنبال كرده است. براي برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني هماهنگي، همكاري و همفكري با نهادهاي منطقه از جمله فرمانداري، شركت آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، مخابرات، برق و گاز و ديگر ارگانها در دستور كار منطقه قرار داشته و دارد چرا كه اين نوع هماهنگي ها كه ضرورت كارهاي عمراني است، بسياري از مشكلات بعدي را از ميان بر مي دارد و طرحها را از جامعيت بيشتر برخوردار مي سازد.
جلب مشاركت عمومي و برخورداري از ديدگاههاي مردم به ويژه متخصصان و صاحبنظران يكي ديگر از محورهاي مورد توجه شهرداري منطقه يك بوده كه به جزئيات آن اشاره خواهد شد.
مطالعه بنيادي و فراگير طرحها پيش از اجرا، از ديگر اقدامات شهرداري منطقه بشمار مي آيد. اين ابتكار به منظور جلوگيري از دوباره كاري و مشكلات بعدي بوده و براي تحقق آن، طرحهاي ارائه شده از سوي مهندسان مشاور، توسط گروههاي ديگر مهندسي از بخش هاي دولتي، خصوصي و دانشگاهي نيز مورد مطالعه و بازبيني دقيق قرار ميگيرد و حاصل و دورنماي آن مشخص شده است و به اين مهم نيز با دقت در شهرداري منطقه يك پرداخته شده است.
توسعه فضاي سبز به عنوان يكي از ويژگيها و وجوه تمايز منطقه يك با ايجاد بوستان هاي تازه و هرس نهال و درختان بيشتر همراه با حفظ و رسيدگي به فضاي سبز و انبوه درختان موجود، توسعه و ترميم راههاي دسترسي جهت سهولت سفرهاي بين شهري و نيز انجام خدمات رفاهي، فرهنگي و ورزشي به منظور پاسخگويي به نيازهاي اساسي شهروندان به ويژه نسل جوان از محورهاي اصلي برنامه هاي عمراني بوده است.
از همين رو شهرداري منطقه يك در سالهاي اخير بيشترين كار و تلاش را در آباداني منطقه حفظ جايگاه آن با توجه به عموميت منطقه به عمل آورده است.

قیمت:100000 ریال