هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود نقشه GIS شبکه راههای کشور به همراه موقعیت راهدارخانه های کل کشور
دانلود نقشه GIS شبکه راههای کشور به همراه موقعیت راهدارخانه های کل کشور

دانلود نقشه GIS شبکه راههای کشور به همراه موقعیت راهدارخانه های کل کشور

راه‌ها و وسایط نقلیه نیز دارای اهمیت است. راه آهن سرتاسری ایران از خلیج فارس تا دریای خزر (همچنین نگاه کنید به راه‌آهن مازندران) راه آهن تهران به مشهد راه آهن تهران به تبریز تهران به کاشان، راه آهن بندرعباس به تهران وراه آهن بندرعباس به سرخس که مشغول بهره برداریست و راههای دیگری که در دست ساختمان است. جاده‌های شوسه همه شهرهای را بهم مربوط می‌سازد. راه‌های کشتیرانی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس است. راههای هوایی میان اغلب کشورهای بزرگ جهان و شهرهای درجه اول ایران بر قرار است.

قیمت 80000 ریال