هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی مرمت و بهسازی ساختمانهای بتنی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی مرمت و بهسازی ساختمانهای بتنی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی مرمت و بهسازی ساختمانهای بتنی

علل مختلفی که باعث فرسودگی و تخریب سازه های بتنی می شوند – علائم هشدار دهنده که کار مرمت را الزامی می دارند. 1- علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی (CAUSES OF DETERIORATIONS) علل مختلفی که باعث فرسودگی و تخریب سازه های بتنی می شود همراه با علائم هشدار دهنده دیگری که کار تعمیرات را الزامی می دارند، در نخستین بخش از کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند: 1-1- نفوذ نمکها (INGRESS OF SALTS)

مبلغ:60000 ریال