هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری با عنوان طرح ساماندهی و نوسازی مرکز شهر زنجان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری با عنوان طرح ساماندهی و نوسازی مرکز شهر زنجان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری با عنوان طرح ساماندهی و نوسازی مرکز شهر زنجان

سبزه میدان شهر زنجان مرکزیتی مکانی اجتماعی و اقتصادی در بافت شهر دارد. در گذشته وجود بخش حکومتی در شمال میدان مجموعه بازار و مسجد جامع ( بخش مردمی) در جنوب میدان و حضور شهربانی ( قدرت سیاسی) در خود میدان اهمیت آن را دو چندان نموده بود. امروزه نیز با توجه به موقعیت مکانی میدان و وجود عناصری از قبیل بازار و مسجد جامع هنوز نقطه عطفی در بافت شهر محسوب می شود. در طی چند سال اخیر با توجه به اقداماتی که نهادهای زیربط و مسئول در قبال اجرای طرح تفصیلی انجام داده اند بخش اعظمی از بخش حکومتی تخریب گشته و بجز چند تک بنای تاریخی نشانه ای از بافت تاریخی در مجموعه مشاهده نمی شود. همچنین در پی اجرای طرح تفصیل پروژه های گوناگونی تحت عنوان طرح سبزه میدان جدید زنجان ارائه گردیده اند که به دلایل مشکلات و نواقص مورد تایید سازمان های مربوطه قرار نگرفته اند. لذا در این پروژه پایانی سعی می شود با توجه به موقعیت محدوده و پتانسیل های تاریخی و فرهنگی آن ابتدا شناخت کاملی از ساختار کالبدی و فرهنگی محدود صورت بگرید. بررسی مشکلات و امکانات محدوده و اهمیت جنبه های کالبدی عملکردی و فضایی آنها در شکل گیری چارچوب نظری این پروژه نقش بسزایی داشته است پس از جمع بندی مراحل شناخت مقایسه ای تطبیقی با چند شهر در کشورهای اروپایی و ایران در زمینه ساماندهی و احیاء میادین تاریخی انجام شده است تا از نتایج حاصله آن در جهت گیری طرح ساماندهی محدوده مورد نظر استفاده شود. پس از مرحله تحلیل و امکان سنجی محدوده به بررسی اهداف و راهبردها پرداخته شده است و با توجه به نتایج حاصله از بررسی نمونه های موردی و تکیه بر پتانسیل های کالبدی و ساختار فضایی محدود طراحی مورد نظر انجام گرفته است.

قیمت:60000 ریال

 

یک نظر

  1. سلام لطفآپایان نامه درباره مبلمان شهری هم واسه دانلود بذارید