هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود چکیده مطالعات طرح جامع گردشگری قزوین
دانلود چکیده مطالعات طرح جامع گردشگری قزوین

دانلود چکیده مطالعات طرح جامع گردشگری قزوین

بر اساس اسناد و مدارک موجود قدمت و سابقه تاریخی منطقه قزوین به دوران حکومت مادها، در قرن نهم پیش از میلاد، می رسد. در آن زمان، ناحیه کوهستانی جنوب و جنوب غربی قزوین جزئی از قلمرو مادها به شمار می رفت که همواره مورد تاخت و تاز اقوام و قبایل مختلف، از جمله اقوام آشور و کاسی‌ها، قرار داشت.

بررسی آثار بدست آمده از جنوب دشت قزوین در بخش بوئین زهرا، نشان می دهد که در این منطقه در هزاره های چهارم و پنجم پیش از میلاد، زیستگاه جماعت های انسانی بوده است.

بنای اولیه شهر قزوین را به شاپور معرف به شاپورذوالاکتاف نسبت می دهند. شاپور شهر قزوین را برای جلوگیری از تهاجمات دیالمه بنا نهاد و در آن دﮊ و استحکامات به وجود آورد و سپاهیان خود را در آن استقرار داد. به مرور زمان، پایگاه نظامی شاپور توسعه یافت و هسته اصلی شهر قزوین به وجود آمد. موقعیت این شهر همواره به عنوان گذرگاه مهم طبرستان و دریای مازندران (خزر) اهمیت فراوان داشته است. بعد از حمله اعراب به ایران و آغاز دوره فتوحات اسلامی، براء بن عازب از سرداران معروف عرب در سال ۲۴هجری قمری، قزوین را محاصره و فتح کرد. قزوین در دوره اسلامی نیز به پایگاه و مبداء عملیات بعدی لشگریان عرب تبدیل شد. در سال ۱۹۲ﮬ  . ق ››هارون الرشید‹‹ به قزوین آمد و نسبت به توسعه شهر و ساخت بنای ›› مسجد جامع ›› در آن دور آن اقدام نمود.

ناصر خسرو قبادیانی در سفرنامه خود در سال ۴۳۸ﮬ . ق شهر قزوین را چنین توصیف کرده است:

… باغستان بسیار داشت، بی دیوار و خار، و هیچ مانعی از دخول در باغات، و قزوین را شهری نیکو دیدم، باروی حصین و کنگره بر آن نهاده و بازارهای خوب، مگر آن که آب در آن اندک بود و منحصر به کاریزها در زیر زمین رئس آن شهر مردی علوی بود.

از اواخر قرن پنجم هجری تا زمان حمله هلاکو به قلعه های اسماعیلیان٦٥٤ ﮬ  . ق ، سرزمین قزوین تحت تاثیر حوادث مربوط به نهضت اسماعیلیان از جمله حسن صباح و جانشینان او قرار داشت و شاهد نبردها و جنگ های طولانی میان سپاه حکومت مرکزی و اسماعیلیان بود. در زمان صفویه و در دوران سلطنت شاه طهماسب، با برگزیده شدن قزوین به پایتختی، این شهر اعتبار بیشتری یافت و آثار وبناهای متعددی در آن بنا گردید.

در دوره قاجاریه که تهران به پایتختی انتخاب شد، قزوین به علت استقرار در مسیر جاده تهران به اروپا و روسیه، اهمیت قابل ملاحظه ای یافت.

با آغاز نهضت مشروطیت، این شهر، خانه دوم مشرطه خواهان شد و مردمان آن از هیچ کمکی به آزادی خواهان دریغ نکردند.

در اواخر دوره قاجار ›› رضا خان میر پنج ‹‹ با نماینده انگلستان در گراندهتل قزوین ملاقات کرد که طی آن نطفه کودتای سوم اسفند برای براندازی حکومت قاجاریه بسته شد.

دانلود