هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح ملی توریسم با فرمت WORD
دانلود طرح ملی توریسم با فرمت WORD

دانلود طرح ملی توریسم با فرمت WORD

      برنامه ملي توسعه گردشگري جمهموري اسلامي ايران نخستين بخش از يك طرح فراگير بلند مدت براي توسعه و مديريت گردشگري كشور است. اهداف كلي توسعه بخش گردشگري عبارتند از كمك به ارتقاء و تقويت روابط ايران با ساير كشورها به عنوان بخشي از استراتژي گفتگوي بين تمدن ها، ايجاد اشتغال براي جوانان و افراد بيكار، فراهم آوردن فرصت هاي اقتصادي درمناطق روستايي، افزايش درآمدهاي ارزي كشور، كمك به ارتقاء سطح رفاه اجتماعي و مهمتر از همه حصول اطمينان از پايدار بودن توسعه گردشگري از لحاظ زيست محيطي و اجتماعي – فرهنگي.

      به منظور تحقق اهداف كلي توسعه اي فوق الذكر، پروژه برنامه ملي توسعه گردشگري براي دستيابي به هدفهاي فوري زير طراحي و تنظيم گرديده است:

 تهيه استراتژي بلند مدت توسعه و بازاريابي گردشگري و فرايند مداوم برنامه ريزي

  • تهيه استراتژي ذيربط توسعه منابع انساني
  • بهبود توانايي و ظرفيت بخش دولتي جهت مديريت گردشگري
  • • اجراي اصول و روش هاي فرايند برنامه ريزي گردشگري در يك « منطقه ويژه »‌ يا مقصد گردشگري در ايران به عنوان يك الگوي نمايشي و تجربي

قیمت 80000 ریال