هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود گزارش کامل الگوی توسعه منطقه 4 شهر تهران
دانلود گزارش کامل الگوی توسعه منطقه 4 شهر تهران

دانلود گزارش کامل الگوی توسعه منطقه 4 شهر تهران

وستای کوچک و گمنام تهران گاه به گونه نخستین آبادی شمال شهرری، اقامتگاه موقتی بود برای گرمازدگان جنوب و آنان که قصد رفتن به شمیرانات و بخش هایی از قصران را داشتند. روستای تهران با گذشت زمان و به دلیل مجاورت با شهر تاریخی و فرهنگ پرور ری توسعه و اهمیت یافت. تا جایی که در دوره پادشاهی مغولان دیگر روستایی گمنام نبود و در دوره ایلخانان از نظر نظامی و سوق الجیشی اهمیت پیدا کرد. بیش ترین مهاجرت ها به تهران از سوی ساکنان ری انجام شد که به دلیل ترس از حملات و
 ویرانگری های مغولان از ری گریخته و به تهران روی آوردند. این مهاجرت  ها به توسعه تهران کمک فراوان نمود، به گونه ای که در دوره تیموریان تهران شهرکی شد در درون باغ ها و بستان های سرسبز و زیبا که البته خارج از آن نیز ساخت بناهایی صورت می گرفت. تهران در دوره شاه طهماسب اول(سلسله صفویه) با پیدا کردن برج و بارو، حالت”بلد اسلامی” را پیدا کرد(تکمیل همایون، 1377).
تهران گمنامی که در عصر صفویه به عنوان شهر، نام و نشانی یافته بود و در سرتاسر عصر آشوب، یکی از پایگاه های نظامی و دقیق تر آن که آوردگاه نبردهای ایلات و عشایر و مدعیان سلطنت بود، پس از فتح به دست قاجاریان، به صورت پایتخت ایران درآمد.
پس از این که شاه طهماسب صفوی قلعه ای در تهران بنا کرد. تهران شهری شد با برج و بارو و با جمعیت محدود. اما در دوران قاجار بعد از این که شهر تهران به عنوان پایتخت پادشاهی مطرح شد(دارالخلافه ناصری) دیگر گنجایش جمعیت در قلعه طهماسبی امکان پذیر نبود. از این روی ناصرالدین شاه دستور داد پهنا و گستره تهران را افزایش دهند. به این ترتیب تمام دروازه های طهماسبی فرو ریخت و خندق هایی که در اطراف شهر کنده شده بود، جای خود را به خیابان ها، معابر و خانه های جدید داد. به این ترتیب تهران که در آغاز محیطی حدود 3 کیلومتر داشت پس از اولین گسترش شهری خود، محیط جدید به 19 کیلومتر افزایش پیدا کرد. پس از کودتای 28 مرداد 1332 مرحله  دوم توسعه شهر تهران بسیار چشمگیرتر از اولین مرحله آغاز گردید. به گونه ای که در مرحله دوم به سال 1344 هم زمان با تصویب طرح جامع تهران، دارالخلافه ناصری که 13 کیلومتر مربع مساحت داشت، پس از تغییرات فراوان، گستره  آن چندین برابر شد و به مساحتی حدود 181 کیلومتر مربع رسید. طی این گسترش، تعداد زیادی از آبادی ها و روستاهای اطراف تغییر چهره داده و در شهر تهران ادغام شدند. این روستا ها امروزه تعداد زیادی از محلات منطقه 4 شهرداری تهران را تشکیل می دهند.

مبلغ:60000 ریال

تعداد صفحات:177 صفحه