هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راه و ترابری با عنوان مطالعات طرح ایجاد شبکه دوچرخه سواری به عنوان یک روش حمل و نقل شهری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راه و ترابری با عنوان مطالعات طرح ایجاد شبکه دوچرخه سواری به عنوان یک روش حمل و نقل شهری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راه و ترابری با عنوان مطالعات طرح ایجاد شبکه دوچرخه سواری به عنوان یک روش حمل و نقل شهری

تحقیقات کلی بیانگر این مطلب است که حمل و نقل همواره به عنوان بزرگترین چالش زیرساختی پیش­ِروی شهرها و حاشیه­های شهرهای بزرگ مطرح بوده است. به چند دلیل موضوع حمل و نقل در رأس اهمیت زیرساختهای شهری قرار دارد. اول اینکه در حالیکه بعضی از مشکلات زیرساختی، مانند کمبود آب، در درجه اول بر فقیرترین نواحی شهر تأثیر می­گذارد؛ ازدحام، شلوغی قطارها و ترافیک همراه با آلودگی هوا و آلودگی صوتی در همه سطوح جامعه ملموس و قابل رویت است. نکته دیگر وجود یک ارتباط مشهود و مستقیم بین کارآمدی سیستم حمل و نقل و برتری کلانشهرها در عرصه رقابت در اقتصاد جهانی می­باشد. به عبارت دیگر، اگر کلانشهرها را موتور اقتصاد جهانی بدانیم، در واقع این شبکه حمل و نقل است که این موتورها را کارآمد نگاه می­دارد. از این رو، به منظور بررسی چالشهای حمل و نقل در کلانشهرها ابتدا به بررسی مشکلات عمده پیش­ِروی کلانشهرهای جهان پرداخته و سپس از جنبه­های مختلف، تمایلات سرمایه­گذاری بر روی بخش حمل و نقل شهری مورد بررسی قرار می­گیرد. در ادامه به طور ویژه به پدیده موتوریزه شدن شهرها و علل گسترش آن پرداخته شده و نهایتاً مسئله حمل و نقل شهری در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبلغ:50000 ریال