هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب ذخیره سازی جمع آوری و انتقال پسماند
دانلود کتاب ذخیره سازی جمع آوری و انتقال پسماند

دانلود کتاب ذخیره سازی جمع آوری و انتقال پسماند


مولف :
علی نجفی
ناشر : راه دان
سال انتشار : 1390
کتاب حاضر با عنوان ذخیره سازی ، جمع آوری و انتقال پسماند در هفت فصل تهیه شده است که این فصول عبارتند از : فصل اول : کلیات ، فصل دوم : تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت پسماند در ایران و معرفی فرصت ها و تهدیدها ، فصل سوم : ذخیره سازی ، نخستین گام در امر بازیافت ، فصل چهارم : شیوه صحیح نظارت بر عملیات زباله گیری ، فصل پنجم : جمع آوری و انتقال پسماند ، فصل ششم : ایستگاههای انتقال و ضرورت وجود آنها و فصل هفتم :پیشنهادات و راهکارهای مدیریت پسماند.
 
دانلود متن کتاب