هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود نقشه GISمنطقه 7 تهران
دانلود نقشه GISمنطقه 7 تهران

دانلود نقشه GISمنطقه 7 تهران

منطقه 7 يكي از مناطق واقع در پهنه مركزي شهر تهران است كه با مساحت 1540 هكتار و مختصات  “14-G25- M51 تا “18- G28- M51 طول شرقي و “7-G42-M35  تا”33-G44-M35  عرض شمالي از شمال به مناطق 3 و 4، از جنوب به مناطق 13 و 12، از غرب به منطقه 6 و از شرق به منطقه 8 محدود است.

منطقه 7 وسعتي معادل 1,536,800 متر مربع دارد كه 1/2% مساحت كل شهر تهران است واز لحاظ وسعت مقام پانزدهم را در بين مناطق شهر تهران دارا ميباشد. اين منطقه كه در قلب تهران قرار گرفته  داراي 5 ناحيه و 16محله ميباشد. محلات گرگان ، نظام آباد ، عباس آباد ، عشرت آباد و انديشه ازمحلات مشهور اين منطقه هستند. منطقه هفت شهرداري تهران از شمال همجوار مناطق 3 و 4 از شرق با منطقه 8 واز غرب با منطقه شش و از جنوب با مناطق 12و 13 شهرداري تهران همسايه است . مرز شمالي اين منطقه بزرگراه رسالت ،مرز شرقي خيابان سبلان  و قسمت جنوبي خيابان مجيديه ( استاد حسن بنا ) ، مرز جنوبي خيابانهاي انقلاب و دماوند و مرز غربي آن بزرگراه مدرس و خيابان شهيد دكتر مفتح ميباشد.

قیمت:100000 ریال