هاست
خانه / علمی-پژوهشی

علمی-پژوهشی

دانلود فایل pdf پهنه بندی زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده (AHP) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (GIS) از سامانه اطلاعات جغرافیایی

چکیده: به منظور پهنه بندی زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزی کنونی استان گلستان جهت کشت کلزا، از جهت انطباق نیازمندیهای محیطی (AHP) و فرایند سلسله مراتبی (GIS) سامانه اطلاعات جغرافیایی گیاه زراعی با خصوصیات اراضی استفاده شد. ابتدا نیازهای زراعی- بوم شناختی کلزا با استفاده از منابع علمی تعیین، درجهبندی و سپس نقشههای موضوعی مورد نیاز تهیه شد. کار طبقه ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری

چکیده: پهنه بندی میزان پایداری کشاورزی علاوه بر روشن نمودن وضعیت پایداری مناطق مختلف، امکان مقایسه وشناخت نقاط ضعف و قوت را در مناطق مختلف فراهم می نماید امروزه رهیافتهای روش شناسی متنوعی جهت ارزیابی وضعیت پایداری در بخش کشاورزی مطرح شده است.در این مطالعه برای ارزیابی میزان پایداری کشاورزی از روش مزیت نسبی استفاده گردید. برای این منظور،۵شاخص شامل ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf کاهش هزینه های اقتصادی حمل و نقل با استفاده از مکانیابی کاربری زمین

چکیده مکانیابی کاربری زمین یکی از ابزاره ای قدرتمند برای کاهش هزینه های حمل ونقل می باشد. با استفاده ازاین ابزار می توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربریهای اراضی شهری را تعیین و تقاضای سفراز یا به این کاربریها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هز ینه های حمل و نقل ناشی از کاهش تقاضا دست ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل پاورپوینت بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

معرفی بافت فرسوده شهر تهران(پاورپوینت)    

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد

چکیده بافت های فرسوده حاشیه ای اغلب در زمره مناطق محروم شهر از نظر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی هستند و این امر عامل نارضایتی ساکنان، عدم پویایی و رونق حیات شهری د ر آنهاست . محله کشتارگاه از بافت های فرسوده شهر یزد است و وجه تسمیه آن به استقرار کشتارگاه شهر و واحدهای مرتبط با آن در این محدوده ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکیه بر پیاده مداری

چکیده: امروز مشکل حل نشده ترافیک در شهر ها و آلودگی هوای ناشی از دود خودروها عوارض سهمگینی در سلامتی و نشاط مردم دارد و باعث مرگ بسیاری از بیماران ریوی و قلبی می شود. توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش رفت و آمد خودروهای تک سرنشین، دوچرخه سواری و پیاده رویی نقش اصلی در کاهش این تبعات ...

بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??