هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب فارسی

دانلود کتاب فارسی

دانلود کتاب آمایش و مکان یابی از منظر پدافند غیرعامل

برای جغرافیدانان، قبل از هر چیز، شهر به عنوان فضای جغرافیایی و در معنای اخص کلا فضایشهری مطرح است. فضایی که سکونت گاه های متمرکز انسانی را در بطن خود جاای داد ه اسات.شهر بر حسب اشغال آگاهانه ی فضایی از طبیعت مفهوم پیدا می کند کاه باه مقتضاای تکنیاکمتداول زمان ها، انسان ها آن را در اختیار می گیرند ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب با عنوان پدافند غیرعامل، امنیت ملی و شهر

ایران اسلامی به دلیل قرارگیری در غرب آسیا و موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک،ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئومدیا، تمدنسازی و بازتولید تمدن، قدرت- سازی و بازتولید قدرت، گفتمان انقلاب، پتانسیل ابر قدرتی و قدرت منطقهای، الهام-بخشی و الهام آفرینی، ضد هژمونی، ضد سیاستهای امپریالیست، تغییر نظام تک قطبی جهانی، پیش قراولی تمدنی دنیا در گذشته، مکتب ایرانی- اسلامی، تاثیر در نظام ...

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها تالیف دکتر حسین شکویی

با اینکه شهر و شهر نشینی امکانات و فرصت های بهزیست و بهگشت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی زیادی را در خود دارد، به نظر می رسد که از مهمترین چالش های فراروی بشر در ابتدای قرن ۲۱ مسائل شهری است. در این میان فقط بعد کالبدی شهر مطرح نیست بلکه مسئله ی اصلی مرتبط با  آسیب های اجتماعی-فرهنگی همچون ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf خلاصه فصل سوم کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا

– در علم جغرافیا مطالعه لایه زندگی به جغرافیای طبیعی واگذار شده است – در جغرافیای طبیعی عامل انسانی به منزله یک عامل مورفولوژیک شناخته می شود . – در سطح زمین مکان کانون اصلی استقرار پدیده های جغرافیایی است و از زمان پیدایش علم جغرافیا مفهوم مکان اساس علم جغرافیا را تشکیل داده است .

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf خلاصه کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا

-فلسفه : شیوه نگرش شخص به زندگی و جهان است . ) اچ.اچ.تایتوس( – فلسفه: عبارت است از یک سلسله مسائل براساس برهان و قیاس عقلی که از مطلق وجود ، احکام و عوارض آن گفتگو میکند.) علامه طباطبایی( – فلسفه : حقیقت زمان خودش است . ) یورگن هابرماس ( – اساس کار ما در فلسفه جغرافیا : شناخت ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf نکات کلیدی فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی

امروزه عوامل شناخت جغرافیای نو از سنتی فلسفه های سیاسی اقتصاد سیاسی و نظریه های اجتماعی است. سیاست اقتصادی کشورهای جغرافیای اجتماعی آنها را خلق می کند. جغرافیای نو در بیشتر موارد از قطعیت فاصله می گیرد و به نسبی گرایی گرایش پیدا می کند. جغرافیای نو جغرافیای اندیشه ها و عقل گرایی انتقادی است. جغرافیای نو مساله محوری را ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf کتاب سبز شهرداری

کتاب سبز شهرداری در ۱۲ جلد مولف:احمد سعیدنیا -شهرسازی -کاربری های زمین شهری -حمل و نقل شهری -نظام مراکز شهری /فضاهای مسکونی -طراحی شهری در ایران -نظام مراکز شهری -مواد زائد جامد شهری -تاسیسات خدمات شهری -فضای سبز شهری -فضاهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی -مدیریت شهری -طراحی فضاها و مبلمان شهری    

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf طرح توزیع و انتقال آب شهرک شهید بهشتی شیراز

دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را با عنوان (آب ، (UNDESA) بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای زندگی) معرفی کرده است. این دهه با هدف جهانی (تمرکز بیشتر روی موضوعات مربوط به آب) آغاز شده که تلاش برای استفاده از مشارکت زنان در فعالیت های توسعه مرتبط با آب و همکاری در همه سطوح برای دستیابی به اهداف مربوط ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf تئوری صفحات و پوسته ها

در مهندسی سازه منظور از صفحه جسمی است سه بعدی که بعد ضخامت آن در مقایسه با و بعد دیگر که بیانگر سطح جسم می باشد، بسیار کوچک است. خمش و تغییر شکل حاصل از بارگذاری صفحات بستگی زیادی به بعد ضخامت دارد تا دو بعد دیگر . صفحات را از نظر ضخامت و تغییر شکل می توان به صورت ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf رنگ و نور در عوامل تصویری سطح شهر

رنگ و نور در عوامل تصویری سطح شهر: شهر، مانند یک اثر هنری زیبا است که شهروندان آن هنرمندان و خالق محیط و نمای شهری هستند. با نگاهی به شهرهای مختلف جهان می توان تا حدی به فرهنگ و هنر و رفتارهای انسانی ساکنین آن پی برد. موضوع زیباسازی شهری، شامل گنجینه ای از آثار هنری و فرهنگی است که ...

بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??