هاست
خانه / دانلود پایان نامه (برگ 2)

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه با عنوان اثرات اقتصادی اجتماعی طرح بهسازی در روستاهای استان آذربایجان غربی

پس از انقلاب اسلامی برنامه نوینی با عنوان بهسازی روستایی “به مرحله‌اجرا رسید. هر چند قبل از انقلاب نیز اقداماتی در مورد بهسازی برخی ازروستاهای کشور انجام گرفت ، اما طرح بهسازی روستایی در سطحی گسترده وهمه جانبه بعد از انقلاب به اجرا در آمده است . به طوریکه در برنامه پنج‌ساله اول دولت ، بهسازی ۷۰۰ روستا و در ...

بیشتر بخوانید »

دانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای جدید در روند شهر نشینی مورد منطقه اصفهان

در این پایان‌نامه، چهار نمونه شهر جدید در منطقه اصفهان (شاهین‌شهر، پولادشهر، بهارستان، مجلسی) مورد بررسی قرار گرفت . مبانی نظری مبتنی بر نظریه شهرهای جدید هوارد – ریت است . فرضیات تدوینی شامل جذب سرریزهای جمعیتی، تعادل فضایی، کارکرد اقتصادی و ارایه مسکن بوده است . روش تحقیق تحلیلی – تطبیقی است که از مدل‌ها و تکنیک‌های کمی و ...

بیشتر بخوانید »

دانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای مورد مطالعاتی استان خوزستان

امروزه شهرهای بزرگ نواحی متروپلیتن در کشورهای در حال توسعه به شدت در حال رشد هستند ایننواحی تمامی امکانات، خدمات و سرمایه ه ای کشور را در خود بلعیده، ولی با این وجود با انواع مشکلات و معضلات شهری از جمله : کمبود مسکن، بالا رفتن میزان بیکاری، مسأله حاشیه نشینی، مشکل حمل و نقل ونارسایی در عرضه سایر خدمات ...

بیشتر بخوانید »

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد شهرسازی با عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر در تکوین هسته های سکونتگاههای شهری پیرامون شهرهای بزرگ مورد محمد شهر کرج

نتایج تحقیق به شرح ذیل است: ۱-شکل گیری و توسعه نقاط سکونتی پیرامون کلان شهر تهران درارتباط تنگاتنگ با تغییر و تحولات شهر تهران و بالاخص تمرکز سرمایه گذاری و توسعه برون زای مراکز صنعتی در طول راههای اصلی منتهی به شهر مرکزی بوده است. ۲-توسعه و گسترش سکونتگاههای پیرامون شهر تهران درارتباط مستقیم با توسعه راههای ارتباطی در پهنه ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf پایان نامه سنجش میزان تاب آوری اجتماعات جدید شهری در مواجهه بامخاطرات طبیعی

امروزه در سطح جهانی، تغییرات چشم گیری در نگرش به مخاطرات دیده می شود. به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیب پذیری،به افزایش تاب آوری در مواجهه با سوانح تغییر پیدا کرده است. به علت عدم امکان پیش بینی کامل آسیب پذیری و نیز فراهم کردن ارزیابی های جامع و کلی نگر در مقابل مخاطرات، تاب ...

بیشتر بخوانید »

پایان نامه دکترا سازمان یابی فضا با تاکید بر سیستم های شهری(PHD)

چکیده امروزه شناخت و تحلیل ساختار های سکونتی یک فضا بعنوان شرط اساسی و بستر مهم برنامه ریزی انکارناپذیر است. این در حالی است که در صورت ایجاد هماهنگی بین ساختارهای سکونتگاهی و سیاسهای توسعه ای می توان ضمن کاستن از پیامدهای نامطلوب فضایی، در دستیابی به اهداف توسعه ای نیز تسریع ایجاد کرد.فضا در ایران نظیر سایر کشور های ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf فرهنگسرای گرگان

چکیده فرهنگسرا( آمفی تئاتر ،گالری هنری ، آموزشگاه هنر و ..)در واقع پاسخی است به نیاز جامع هنری و ارتقاء فرهنگ که مشتمل بر فضایهای متعدد به منظور پیشبرد هر چه بیشتر و بهتر دانش هنری و فرهنگی است .این فضا با فراهم کردن بستری مناسب و پویا در صدد ایجاد یک کانون قوی برای آموزش هنر هایی از قبیل ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf پایان نامه بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل موثر درپیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر رشت می پردازد. با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ ،اجتماعی و کالبذی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر با اسکان غیر رسمی کلاسیک جهان و ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی – ...

بیشتر بخوانید »

دانلود پایان نامه تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل های GISو۳D

هدف بنیادی و اساسی این تحقیق بر مبنای بررسی وضع موجود و شبیه سازی آلترناتیو پیشنهادی برای توسعه کالبدی بافتهای فرسوده شهری با معرفی و بکار گیری مدلهای سه بعدی GIS می باشد. و در این راستا اهداف راهبردی تحقیق به شرح زیر می باشند: -بررسی وضع موجود، تجزیه و تحلیل سرانه کاربری های شهری منطقه مورد مطالعه. -شبیه سازی ...

بیشتر بخوانید »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی اجرای طرح بهسازی در روستاهای استان آذربایجان غربی

پس از انقلاب اسلامی برنامه نوینی با عنوان بهسازی روستایی “به مرحله‌اجرا رسید. هر چند قبل از انقلاب نیز اقداماتی در مورد بهسازی برخی ازروستاهای کشور انجام گرفت ، اما طرح بهسازی روستایی در سطحی گسترده وهمه جانبه بعد از انقلاب به اجرا در آمده است . به طوریکه در برنامه پنج‌ساله اول دولت ، بهسازی ۷۰۰ روستا و در ...

بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??