خانه / دانلود پایان نامه (برگه 2)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد شهرسازی با عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر در تکوین هسته های سکونتگاههای شهری پیرامون شهرهای بزرگ مورد محمد شهر کرج

نتایج تحقیق به شرح ذیل است: ۱-شکل گیری و توسعه نقاط سکونتی پیرامون کلان شهر تهران درارتباط تنگاتنگ با تغییر و تحولات شهر تهران و بالاخص تمرکز سرمایه گذاری و توسعه برون زای مراکز صنعتی در طول راههای اصلی منتهی به شهر مرکزی بوده است. ۲-توسعه و گسترش سکونتگاههای پیرامون شهر تهران درارتباط مستقیم با توسعه راههای ارتباطی در پهنه ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل pdf پایان نامه سنجش میزان تاب آوری اجتماعات جدید شهری در مواجهه بامخاطرات طبیعی

امروزه در سطح جهانی، تغییرات چشم گیری در نگرش به مخاطرات دیده می شود. به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیب پذیری،به افزایش تاب آوری در مواجهه با سوانح تغییر پیدا کرده است. به علت عدم امکان پیش بینی کامل آسیب پذیری و نیز فراهم کردن ارزیابی های جامع و کلی نگر در مقابل مخاطرات، تاب ...

ادامه مطلب »

پایان نامه دکترا سازمان یابی فضا با تاکید بر سیستم های شهری(PHD)

چکیده امروزه شناخت و تحلیل ساختار های سکونتی یک فضا بعنوان شرط اساسی و بستر مهم برنامه ریزی انکارناپذیر است. این در حالی است که در صورت ایجاد هماهنگی بین ساختارهای سکونتگاهی و سیاسهای توسعه ای می توان ضمن کاستن از پیامدهای نامطلوب فضایی، در دستیابی به اهداف توسعه ای نیز تسریع ایجاد کرد.فضا در ایران نظیر سایر کشور های ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل pdf فرهنگسرای گرگان

چکیده فرهنگسرا( آمفی تئاتر ،گالری هنری ، آموزشگاه هنر و ..)در واقع پاسخی است به نیاز جامع هنری و ارتقاء فرهنگ که مشتمل بر فضایهای متعدد به منظور پیشبرد هر چه بیشتر و بهتر دانش هنری و فرهنگی است .این فضا با فراهم کردن بستری مناسب و پویا در صدد ایجاد یک کانون قوی برای آموزش هنر هایی از قبیل ...

ادامه مطلب »

دانلود فایل pdf پایان نامه بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل موثر درپیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر رشت می پردازد. با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ ،اجتماعی و کالبذی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر با اسکان غیر رسمی کلاسیک جهان و ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی – ...

ادامه مطلب »

دانلود پایان نامه تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل های GISو۳D

هدف بنیادی و اساسی این تحقیق بر مبنای بررسی وضع موجود و شبیه سازی آلترناتیو پیشنهادی برای توسعه کالبدی بافتهای فرسوده شهری با معرفی و بکار گیری مدلهای سه بعدی GIS می باشد. و در این راستا اهداف راهبردی تحقیق به شرح زیر می باشند: -بررسی وضع موجود، تجزیه و تحلیل سرانه کاربری های شهری منطقه مورد مطالعه. -شبیه سازی ...

ادامه مطلب »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی اجرای طرح بهسازی در روستاهای استان آذربایجان غربی

پس از انقلاب اسلامی برنامه نوینی با عنوان بهسازی روستایی “به مرحله‌اجرا رسید. هر چند قبل از انقلاب نیز اقداماتی در مورد بهسازی برخی ازروستاهای کشور انجام گرفت ، اما طرح بهسازی روستایی در سطحی گسترده وهمه جانبه بعد از انقلاب به اجرا در آمده است . به طوریکه در برنامه پنج‌ساله اول دولت ، بهسازی ۷۰۰ روستا و در ...

ادامه مطلب »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS

در دهه های اخیر شاهد افزایش جمعیت شهرهای بزرگ در ایران بوده ایم . این افزایش جمعیت به خاطر عواملی چون رشد جمعیت شهرها و همچنین مهاجرت جمعیت روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ می باشد . افزایش جمعیت در شهر باعث شده که نیاز به خدمات روز به روز بیشتر شود . شاید در یک شهر مراکز خدماتی ...

ادامه مطلب »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توان سنجی منطقه ای شهرستان شهر بابک برای برنامه ریزی توسعه

تلاش برای رسیدن به توسعه‌ای همه جانبه در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی در همه جوامع انسانی وجود دارد و در راستای رسیدن به آن مردم و دولتهای آنها برنامه‌ریزیهای مختلفی دارند. اگر چه برای بررسی مسائل توسعه منطقه‌ای بکارگیری علوم مختلفی لازم است ، اما به سبب اینکه کار جغرافیا بررسی تفاوت‌های مکانی است ، لذا این علم می‌تواند نقش ...

ادامه مطلب »

دانلود پایان نامه دکتری با عنوان تراکم و ساماندهی فضاهای شهری

در این تحقیق پخشایش تراکم های شهری تبریز و تحولات فضایی آن در طی دهه های اخیر مورد بررسی قرار داده تا ضمن فراهم نمودن درکی بهتر از سیاست متراکم سازی جاری در عرصه فضاهای شهری کشور، به ارتقای سطح نگرش ها در استفاده از ابزار تراکم جهت بهبود کیفیت محیط های شهری و ساماندهی آنها کمک نماید. بدین منظور ...

ادامه مطلب »
bigtheme