هاست
خانه / دانلود مقالات / مقاله ای با عنوان لزوم تحول مدیریت شهری در ایران

مقاله ای با عنوان لزوم تحول مدیریت شهری در ایران

در این مقاله که به لزوم تحول در مدیریت شهرهای ایران می‌پردازد،در ابتدا مشکلات شهرهای‌ امروزی ایران و تنگناهای موجود آن برشمرده می‌شود.سپس با بررسی مبانی نظری در عرصه‌های‌ شهرسازی و مدیریت شهری،اهداف مدیریت شهری در دنیای امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد.آنگاه‌ به چگونگی فایق آمدن شهرداری‌های کشورهای صنعتی بر مشکلات خود پرداخته شده و به اقداماتی‌ که آنان در عرصه‌های مدیریتی خود به‌منظور ارتقاء سطح شهرسازی و رفع مشکلات شهرها انجام‌ داده‌اند،اشاره می‌نماید.در ادامه بحث و باختصار،مشکلات امروزی مدیریت شهری در ایران مورد بررسی قرار داده‌اند.در نهایت،این مشکلات با مبانی نظری،اصول مدیریت شهری و نحوهء کار شهرداری‌های کشورهای صنعتی مقایسه می‌شود.در نتیجه‌گیری،ضمن تأکید بر تخصصی کردن‌ مدیریت شهری به منظور بهبود ساختار کالبدی،اجتماعی و اقتصادی شهرها اشاره شده و به پیشنهاد برای بهبود وضعیت آن‌ها پرداخته می‌شود.

دانلود مقاله