هاست
زلزله، شهرها وگسلها

زلزله، شهرها وگسلها

چکیده
با توجه به واقع شدن ایران بر روی یکی از دو کمر بند زلزله خیز جهان و وجود  گسل های فراوان، وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است . ایران جزء ده کشور بلاخیز و است که زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی در آن می با شد و  ششمین کشور زلزله خیز دنیا کمر بند زلزله ۹۰ درصد از خاک کشور ما را دربر گرفته است؛ اما آنچه حائز اهمیت است، وضعیت اسف بار شهرها و کلان شهرهایی ( مثل تهران، تبریز … ) است که بر روی گسل ها یا در مجاورت آنها ساخته شده و در معرض خطر زلزله قرار دارند، زیرا که ایران از جمله کشورهایی است که گسل های فراوان دارد و حرکت این گسل ها باعث رها شدن انرژی ذخیره شده و بروز زلزله های مکرر می شود و تلفات جانی و خسارت های مالی فراوانی را در مناطق شهری بدنبال می آورد.
دانلود رایگان

 

پاسخی بگذارید