هاست
خانه / دانلود مقالات / راهبردهای عام طراحی شهری

راهبردهای عام طراحی شهری

راهبردهای ارائه شده جهت هدایت و کنترل کیفیت محیطی از نظر سازوکار اجرایی و تاثیر گذاری بر روند کار در گروه ها و نهادهای دخیل به گروه های زیر قابل تقسیم بندی است:

1. گروه اول راهبردها و ضوابطی است که از طریق شهرداری و در قالب راهنمای  تهیه
طرح­های معماری به مهندسین معمار و مالکانی که قصد نوسازی بصورت انفرادی و مستقل دارند ابلاغ می گردند. کنترل اجرای این راهبردها به عهده شهرداری می باشد که صدور پروانه ساختمانی منوط به بکارگیری این راهبردها در طرح دارد.

2. ضوابطی که مربوط به هدایت و کنترل کیفیت محیطی در عرصه­های عمومی شهر است، بایستی توسط شهرداری بکار گرفته شود و به مرحله اجرا در آید. راهبردهای مربوط به سیما و منظر شهر، سیمای زمین و عملکرد و فعالیت در این گروه از ضوابط جای می گیرند.