هاست
خانه / متفرقه / دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی درتهیه طرح هادی روستایی

دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی درتهیه طرح هادی روستایی

برنامه‌ریزی‌های فضایی بدلیل توجه به امکانات محیطی و اجرا شدن بدون واسطه بر بستر محیط زیست، نقش مهمی در توسعه پایدار و عدالت فضایی دارند. ‌فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه مبتنی بر دانش و دانایی، نقش منحصر به فردی در راستای شکل‌دهی مجدد به بنیان‌های مادی جامعه، رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد.

جایگاه اقتصادی و اجتماعی روستاها در نظام سکونتگاهی کشور به عنوان کانون‌های سکونت، (حدود یک سوم از جمعیت) و تولید  (تولیدکننده محصولات کشاورزی، تامین کننده مواد اولیه صنایع تبدیلی)  باعث اهمیت مضاعف برنامه‌ریزی فضایی  در روستا و به تبع آن اطلاعات مکانی و سامانه اطلاعات جغرافیایی روستایی شده است.

ضعف بکارگیری مدلهای تحلیلی، عدم تعریف مشخص مفاهیم پایه واختلاف درتعریف لایه های اطلاعاتی, ضرورت بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی درطرحهای هادی روستایی را به منظور ایجاد انگیزه در به کارگیری مدلهای تحلیلی ,ایجاد وحدت رویه در ارائه شکلی طرح‌های هادی روستایی، بهره‌گیری از روش‌های صحیح محاسبات فنی و فراهم آوردن شرایط گردش الکترونیکی اطلاعات, در حوزه معاونت عمران روستایی ایجاب کرده است .

در ادامه مطلب می تواند فایل کامل این دستورالعمل را با فرمت PDF دانلود نمائید

دانلود فابل