هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود گزارش طرح جامع منطقه 20 تهران
دانلود گزارش طرح جامع منطقه 20 تهران

دانلود گزارش طرح جامع منطقه 20 تهران

چشم انداز توسعه منطقه 20 براساس مجموعه ويژگيها ، پتانسيل ها ، منابع و نيز مسائل و مشکلات و محدوديتهای منطقه 20، تدوين گرديده است . اين چشم انداز معطوف به نقش و جايگاه منطقه در شهر ارتقاء کيفيت و سکونت در منطقه ، توسعه امکانات کار و فعاليت با توجه به استعدادهای منطقه ، توسعه فضاهای عمومی و گردشگری ، حفظ و احياء بافتها و اماکن تاريخی و ارزشمند و نيز بهره برداری مطلوب پتانسيل های منطقه در کليه زمينه ها می باشد .
  از آنجا که منطقه 20 در حال حاضر از اغلب پتانسيلهای لازم جهت ارتقاء وضعيت در کليه زمينه ها و تبديل شدن به يک منطقه منحصر به فرد شهری برخوردار است سعی شده تا از طريق تدوين اهداف و راهبردهای لازم و ضروری در جهت تحقق چشم انداز مطلوب در منطقه گام برداشت . بنابراين نقش غالب منطقه به ترتيب شامل نقش تاريخی گردشگری ، کار و فعاليت و دروازه ای در سطح تهران بزرگ می باشد . و بر اين اساس چشم انداز آينده منطقه به شرح زير ترسيم می شود :
– ارتقاء وضعيت مسکوني (سکونتي)
– توسعه امکانات ايجاد اشتغال
– توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري با توجه به پتانسيل هاي موجود در منطقه
– تجديد هويت منطقه با توجه به شاخص هاي بارز مذهبي ، تاريخي و فرهنگي در منطقه
– ارتقاء وضعيت محيط زيست شهري در جهت کاهش آلودگي هوا
– ايمن سازي منطقه در مقابل سوانح طبيعي
– ارتقاء وضعيت حمل و نقل و ترافيک

 

دانلود فهرست مطالب

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال خواهد گردید

مبلغ:40000 ریال