بدانلود کتاب ریخت شهر اقتصاد سیاسی و طراحی شهری | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب ریخت شهر اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

دانلود کتاب ریخت شهر اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

ین کتاب حاصل چهار سال مطالعه و پژوهش برای یافتن مبنایی نظری برای طراحی شهری است. پروژه ای که در دو مرحله انجام گرفت. یک مرحله انتشار مجموعه مقالاتی بود که در جریان انجام این پژوهش مورد خوانش و بررسی قرار گرفته بودند و دو سال اول این پروژه را به خود اختصاص دادند؛ که در کتاب قبلی نویسنده یعنی طراحی کردن شهرها گردآوری و تدوین شده و به طبع رسیده اند.

این پروژه به چهار هدف رسید:

هدف اولش همانا رسیدن به خوانشی انتقادی در حوزه ای است که عموم طراحان شهری نادیده اش گرفته اند.

هدف دوم پیشنهادی بود که میگفت جریان اصلی نظریه طراحی شهری می تواند به طرف نظریه انتقادی و جریان های اقتصاد سیاسی حرکت کند.

هدف سومین رسیدن به قالبی در هر دوی این کتاب ها بود که نویسنده بتواند ساختار و صورت بندی از مصالحی نشان دهد که در گردش های ایدئولوژیک اجازه بروز پیدا می کند و درعین حال افرادی از رشته های مختلف آدم های حرفه ای و فارغ التحصیلان و مخاطب دانش پژوه بتواند از این نظریه ها استفاده کند.

هدف چهارم همراه کرد قالب مقالات نوشته شده با خوانشی است که خواننده می کند، به خاطر همین هر کسی که کتاب قبلی را خوانده باشد متوجه تشابهاتی با اصول به کاررفته در همین کتاب می شود، اصول و البته ساختار و صورت بندی های این کتاب.

در ادامه نویسنده این کتاب، ریخت شهر را به کسانی پیشنهاد می‌کند که قصد دارند در زمینه محیط ساخته شده و فضای شهری مطالعات پیشروتری داشته باشند.

دانلود رایگان کتاب

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme