هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری

دانلود کتاب برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری

نویسنده: اسماعیل صالحی

ناشر: انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

تعداد صفحات: ۱۷۱ صفحه

نوبت و سال انتشار: نوبت چاپ اول-بهار ۱۳۹۰

موضوع: پیشگیری از جرم در طراحی معماری، فضاهای عمومی، طرح و ساختمان

کتاب حاضر در پنج فصل تهیه شده است. فصول این کتاب عبارتند از:

فصل اول) کلیات مفهوم

فصل دوم) زمینه های نظری کاهش شرایط جرم خیزی فضاهای شهری از طریق برنامه ریزی و طراحی محیطی

فصل سوم) اصول برنامه ریزی و طراحی محیطی در پیشگیری از جرم

فصل چهارم) معرفی ابزارهای تحقیق میدانی برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت

فصل پنجم) نقش مدیریت شهری در برنامه ریزی و طراحی محیطی امن

این کتاب توسط انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است و جزء سری منابع آموزشی شهرداری ها محسوب می گردد. فایل الکترونیکی این کتاب توسط سازمان مربوطه در اختیار عموم قرار گرفته است.

.pdf” ]دانلود کتاب