هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب با عنوان ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها
دانلود کتاب با عنوان ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها

دانلود کتاب با عنوان ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها

نویسنده: فتاح رمضانعلی- فاطمه سلطانی
 
ناشر: انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 
تعداد صفحات: ۲۲۱ صفحه
نوبت و سال انتشار: چاپ اول – بهار۱۳۹۰
 
قیمت: ۶۵۰۰۰ ریال
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۴۶۶-۸۲-۹
 
موضوع: صنایع کوچک -ایران – تعیین محل
دانلود فایل