هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب انگلیسی با عنوان THE GLOBAL CITY
دانلود کتاب انگلیسی با عنوان THE GLOBAL CITY

دانلود کتاب انگلیسی با عنوان THE GLOBAL CITY

FOR CENTURIES, the world economy has shaped the life of cities. Thisbook is about that relationship today. Beginning in the 1960s, the organization
of economic activity entered a period of pronounced transformation.The changes were expressed in the altered structure of the worldeconomy, and also assumed forms specific to particular places. Certain ofthese changes are by now familiar: the dismantling of once-powerful industrialcenters in the United States, the United Kingdom, and morerecently in Japan; the accelerated industrialization of several Third Worldcountries; the rapid internationalization of the financial industry into aworldwide network of transactions. Each of these changes altered the relationof cities to the international economy.