بدانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

دانلود کتاب اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

نويسنده: مهدي خان سفيد
 
 ناشر: انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 
تعداد صفحات: 225 صفحه
 
نوبت و سال انتشار: نوبت چاپ اول- بهار 1390
 
موضوع: فضاي سبز شهري- طرح و برنامه ريزي
 

فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی و بازدهی اکولوژیکی می باشند.
منظور از بازدهی اکولوژیکی، زیباسازی بخشهای شهری، کاهش دمای محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها میباشد و از دیدگاه حفاظت محیط زیست ، فضاهای سبز شهری، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل میدهد.

دانلود
bigtheme