هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب آشنایی با طرحهای توسعه شهری در ایران
دانلود کتاب آشنایی با طرحهای توسعه شهری در ایران

دانلود کتاب آشنایی با طرحهای توسعه شهری در ایران

مؤلفان: ناصر براتی-مینا براتی
ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
سال نشر: ۱۳۹۰

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری،بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است.در میان عوامل تاثیر گذار در شهرها مانند محیط زیست شهری،حمل و نقل شهری،ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری،یک عامل بسیار مهم که تاثیر فزاینده و تعیین کنندهای بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهری دارد،مدیریت شهری است.هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص می کند و فعالیت ها را هماهنگ سازد،از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید.شهرها نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی اجتماعی بشری را در خود دارند بدون وجود نظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آنها بپردازد بی سامان می گردند.

کتاب حاضر توسط انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است و این سازمان فایل الکترونیکی کتاب را در اختیار عموم قرار داده است.

دانلود