هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود پروژه دانشجویی با عنوان مکان یابی پارکها و فضای سبز بابلسر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
دانلود پروژه دانشجویی با عنوان مکان یابی پارکها و فضای سبز بابلسر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

دانلود پروژه دانشجویی با عنوان مکان یابی پارکها و فضای سبز بابلسر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

شهرنشینی و توسعه شهری از پدیده های ویژه دوران معاصر است. چنانکه قرون گذشته قرون انقلاب صنعتی و قرن حاضر را قرن انقلاب شهری می نامند. رشد سریع شهری در کشورهای رو به توسعه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی فراوانی پدید آورده است که از جمله افزایش فقر در شهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، بیگانگی شهروندان از هم، ایجاد زاغه ها و مسکن غیر رسمی، افزایش آلودگی و کاهش فضای سبز در شهرها و نظایر آنها.

با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی انسان ها به تدریج از طبیعت دور  شده اند و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط های انسان ساخت نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است برای رفع این نیاز انسان شهرنشین اقدام به ایجاد باغ ها و فضای سبز مصنوعی در داخل شهرها کرده است. فضای سبز (پارک ها) بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد (محمدی، ۱۳۸۲، ۱۶) و از مهم ترین سیستم های حیات بخش انسان به شمار می رود و از دیرباز تاکنون تکیه گاه استواری بر تداوم و ارتقاء سطح کیفی زیست او بوده و هنوز هم وفادارانه خدمات بی دریغ خود را به بشریت عرضه می کند ذکر این نکته ضروری است که اهمیت حیاتی فضای سبز در دنیای امروز نه به دلیل ارزش های اقتصادی بلکه به دلیل اهمیت زیست محیطی آن است و باید اعتراف نمود در هیچ برهه ای از تاریخ حضور آن تا این حد برای انسان سودمند و حیاتی نبوده و از طرف دیگر هیچ گاه موجودیت آن در سطحی این چنین گسترده مورد تهدید واقع نشده است.

با پذیرفتن این نکته که فضای سبز به عنوان ریه های تنفسی شهر به شمار رفته و فقدان آن به معنی عدم وجود سلامت جسمی و روانی در شهرها محسوب می شود و به موازات توسعه صنعتی که روندی بی بازگشت می باشد اهمیت فضای سبز ملموس تر می گردد (ویلسون، ۱۳۷۹، ۱۵).

قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید