هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی با عنوان شهر موسیقی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی با عنوان شهر موسیقی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی با عنوان شهر موسیقی

اگر بتوان گفت که هدف اصلی و اساسی آهنگسازان از تولید یک قطعه موسیقی ارایه و اشاعه مفهومی خاص و معین است که باید محسوس افتد و کارآیی فرهنگی – اجتماعی پیدا کند، به سادگی نمیتوانیم گفت که معماران هدفی مشابه را دنبال میکنند؛ معماران دست اندرکارهایی دارند که ، از دو بابت، آنان را در سرزمینی دگر جای میدهد: اول، جنس یا ذات مواد اولیه کارشان، آنان را وا میدارد که به طیف متفاوتی از ویژگیهای شکلی مشغول شوند؛ دوم، وجه کاربردی معماری است که ، معمولاً بار معنوی و مفهومی صریح یا بیواسطه ای را نمیپذیرد. هرگاه از این دو سو به معماری بنگریم، آن را مقولهای جدا از موسیقی مییابیم و نیازی به کنکاش در زمینه تشابه ها و تقارنهایی نمییابیم که میان این دو رشته وجود دارند.

 

دانلود فهرست مطالب

 

مبلغ 30000 ریال