هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی با عنوان برنامه ریزی محیطی بر پایه شاخصهای ریست اقلیم مطالعه موردی شهرستان مریوان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی با عنوان برنامه ریزی محیطی بر پایه شاخصهای ریست اقلیم مطالعه موردی شهرستان مریوان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی با عنوان برنامه ریزی محیطی بر پایه شاخصهای ریست اقلیم مطالعه موردی شهرستان مریوان

شناخت عوامل اقليمي تا آنجا كه با آسايش انسان رابطه برقرار ميكند، نتيجه عواملي چون تابش آفتاب، دما، رطوبت هوا، وزش باد وميزان بارندگي است كه با توجه به اهداف طراحي اقليمي در هر منطقه آبوهوايي و پيشبيني مواردي در جهت تحقق بخشيدن به ايناهداف موجب سازگاري و هماهنگي ساختمان ها با شرايط اقليمي ميشود.

قیمت:100000 ریال