هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با عنوان تاسیسات و تجهیزات شهری و مکانیابی آن در بافت قدیم مشهد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با عنوان تاسیسات و تجهیزات شهری و مکانیابی آن در بافت قدیم مشهد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با عنوان تاسیسات و تجهیزات شهری و مکانیابی آن در بافت قدیم مشهد

عنوان پایان نامه:

بررسی تاسیسات و تجهیزات شهری و مکانیابی آن در بافت قدیم مشهد

تعداد صفحات:145صفحه

 دانلود فهرست مطالب

 روند برنامه ریزی تاسیسات عمومی در شهرهای قدیم ایران : در شهر سازی سنتی ایران ، تاسیسات عمومید به نسبت جمعیت ،دانش فنی و نیاز زمان برنامه ریزی شده است این برنامه ریزی، ضمن آنکه دارای کارائی مناسبی بوده ،در شرایط حاضر نیز قابلیت اجرایی دارد .تاسیسات عمومی بافت سنتی شهرها ، با توجه به ردرجه بندی و نیاز در مناطق مختلف شهری ایجاد شده است . روند برنامه ریزی در شهر های سنتی شامل بررسی موقعیت ، نقش و عملکرد ، نوع ومقدار ، ظرفیت و گنجایش و حجم تاسیسات می باشد .

 موقعیت تاسیسات عمومی : در بافت شهر های قدیم  موقعیت تاسیسات عمومی بر حسب موقعیت شبکه ارتباطی ، تراکم جمعیت ، نحوه استقرار جمعیت و همچنین عوامل اجتماعی و اقتصادی تعیین شده است بطوریکه علاوه بر اینکه نیازهای اجتماعی را رفع می کرده است از جایگاه مناسبی نیز برخوردار بوده است . مثلا تاسیساتی که تولید صدا می کنند در مناطقی قرار داشتند که ایجاد مزاحمت محیطی نکنند .

 نقش و عملکرد تاسیسات عمومی : شکل گیری تاسیسات عمومی در شهر های سنتی برحسب عملکرد محلات و بافت های شهری و شبکه راهها و جمعیت فضای شهر بوده است و براساس  نقشی که این تاسیسات در شهر ها و محلات داشته اند عملکرد آنها (مذهبی ، تجاری، خدماتی و بهداشتی ) نیز مشخص می شده است .

  ظرفیت و گنجایش :ظرفیت و گنجایش این تاسیسات بر حسب نقش آنها در سطح شهر و محلات تعیین می شده است مثلا مسجد جامع بدلیل عملکرد گسترده ظرفیت و مساحت بیشتری نسبت به مساجد دیگر بوده است .

 نوع و تعداد تاسیسات عمومی :در انتخاب نوع و تعداد تاسیسات عمومی عواملی چون اندازه محلات ،درجه بندی راه ، تعداد جمعیت ، دوری یا نزدیکی به فضای اصلی مرکزی شهر یا محله موثر بوده است .

 حجم تاسیسات :حجم این تاسیسات بر حسب عملکرد آنها در شهر، ویژگیهای طبیعی ، اقتصادی و اجتماعی در شهر تعیین شده است .

 نقش راه در شهر سازی سنتی : در احداث راه ها وشبکه بندی معابر باید نکاتی را در نظر گرفت که عبارتند از :کارایی مطلوب راه در آمد و رشد جمعیت .– سازگاری با اقلیم منطقه .– رفع نیاز های محله ای – خصوصیات فرهنگی و اجتماعی محلات

مبلغ 30000 ریال