هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده از GIS

در دهه های اخیر شاهد افزایش جمعیت شهرهای بزرگ در ایران بوده ایم . این افزایش جمعیت به خاطر عواملی چون رشد جمعیت شهرها و همچنین مهاجرت جمعیت روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ می باشد . افزایش جمعیت در شهر باعث شده که نیاز به خدمات روز به روز بیشتر شود . شاید در یک شهر مراکز خدماتی زیادی پراکنده باشند اما آنچه حائز اهمیت است توزیع بهینه این مراکز می باشد. یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده ای در شهر دارد و ضامن ایمنی بیشتر برای حیات بشری است مراکز آتش نشانی می باشند. دسترسی سریع و به موقع خودروهای آتش نشانی به محل حادثه بسیار مهم بوده زیرا رسیدن به موقع این خودروها به محل حادثه باعث می شود که خسارت کمتری به بار آید، ازطرف دیگر این به موقع رسیدن خودروها به محل حادثه به عامل توزیع بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر بر می گردد. به منظور ارزیابی وضعیت موجود ایستگاههای آتش نشانی در رابطه با سوانح آتش سوزی ، شهر کرج بعنوان منطقه مورد مطالعه در این تحقیق انتخاب شد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از توابع تحلیلی ‏‎GIS‎‏ و تحلیل شبکه ، تحلیل فاصله ، تحلیل چندضلعی های تیسن ، وضع موجود ایستگاههای آتش نشانی در شهر کرج در رابطه با سوانح آتش سوزی رخداده در سال ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفت.

قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید