هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توان سنجی منطقه ای شهرستان شهر بابک برای برنامه ریزی توسعه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توان سنجی منطقه ای شهرستان شهر بابک برای برنامه ریزی توسعه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توان سنجی منطقه ای شهرستان شهر بابک برای برنامه ریزی توسعه

تلاش برای رسیدن به توسعه‌ای همه جانبه در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی در همه جوامع انسانی وجود دارد و در راستای رسیدن به آن مردم و دولتهای آنها برنامه‌ریزیهای مختلفی دارند. اگر چه برای بررسی مسائل توسعه منطقه‌ای بکارگیری علوم مختلفی لازم است ، اما به سبب اینکه کار جغرافیا بررسی تفاوت‌های مکانی است ، لذا این علم می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه داشته باشد. در این رساله با عنوان ((توان‌سنجی منطقه‌ای شهر با یک برای برنامه‌ریزی توسعه)) ابتدا در فصول جداگانه توانهای مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله بعد راهبرد مناسب توسعه با توجه به امکانات و قابلیتهای موجود در شهرستان مشخص شده است . در طرح مسئله مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی و نقش بررسی ویژگیهای هر منطقه در برنامه‌ریزی برای توسعه مشخص شده است . در فصل اول بررسی توان طبیعی منطقه (آب و هوا، ژئومورفولوژی، زمین‌شناسی، منابع آب و … مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان مطالب این فصل جمع‌بندی شده است . در فصل دوم ویژگیهای جمعیتی شامل بعد خانوار، ترکیب سنی و جنسی، مهاجرت ، رشد و آینده‌نگری، پیش‌بینی جمعیت و ویژگیهای اجتماعی شامل بررسی سواد، ساختار اقتصادی، جمعیت فعال و بیکار مورد بررسی قرار گرفته و در پایان فصل جمع‌بندی مطالب انجام شده است . در فصل سوم، ویژگیهای اقتصادی شامل کشاورزی، زراعت ، باغداری، دامداری، صنایع و توان هر یک بررسی شده و در پایان فصل مطالب جمع‌بندی شده است . در فصل چهارم بررسی امکانات و محدودیتهای توسعه شهرستان با توجه به مطالب بررسی شده در طول فصول گذشته مورد بررسی قرار گرفته است .

قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید