هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است، افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند .در این راستا گردشگری شهری نیز جزئی از صنعت گردشگری به حسا ب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتهاو محدودیتهای گردشگری روستایی، نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد. به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوهSWOT به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری در شهر تبریز پرداخته است تجزیه و تحلیلهای تجربی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری منطقه روستایی به علت گردشگری بودن بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیتها و استفاده از مزیت های نسبی موجود میباشد

قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید