هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش توانهای محیطی(انسانی-طبیعی)در توسعه روستایی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش توانهای محیطی(انسانی-طبیعی)در توسعه روستایی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش توانهای محیطی(انسانی-طبیعی)در توسعه روستایی

در این رساله تلاش بر این بوده که داده‌های خام طبیعی را در ارتباط تقابلی با مهارتهای کیفی جمعیتی از قبیل: دانش، فرهنگ و مدیریت قرار بگیرد و جایگاه مشارکتی هر یک در کل مجموعه مشخص شود‎۰ نتایج حاصله حاکی از آن است که زیرساخت توسعه نسبی دهستان فریمان در درجه اول متکی به داده‌های طبیعی هست‎۰ اما تداوم و بسط توسعه مرهون سرمایه‌گذاریهای انسانی و مدیریتی می‌باشد‎۰ بدون این سرمایه‌گذاریها، پتانسیلهای طبیعی قادر به پاسخگویی نیازهای متنوع و روبه فزون جمعیت دهستان نخواهد بود از این جهت برای دستیابی به توسعه، خصوصا” توسعه پایدار علاوه بر سرمایه‌گذاریها بهینه روی الگوهای مطلوب بهره‌برداری از منابع طبیعی و فضای جغرافیایی مستلزم سرمایه‌گذاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد‎۰ در این رساله اساس کار بر مطالعه و تعیین نقش عوامل مختلف مانند: زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، اقلیم، مدیریت آب، پوشش گیاهی، جمعیت و کیفیت آن، کشاورزی و ابعاد مربوطه، موقعیت ساختاری دامداری، استراتژی صنعتی شدن همراه با الگوی توزیعی خدمات، در راستای توسعه دهستان فریمان قرار گرفته است‎۰

قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.