هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش روستا شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش روستا شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش روستا شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی

صنعتی شدن کشورها زمینه هایی را ایجاد کرده که نتیجه آن افزایش سریع جمعیت و اسکان بیش از پیش انان در شهرها بود روی آوردن روستاییان به این گونه مراکز به حاشبه نشینی شهرها، رشد حلبی اباد و در نهایت پدیده شبه شهرنشینی یا شهری شدن کاذب منجر شده است تجلی فضایی این سازوکار، عدم تعادل های منطقه ای است که به حرکت منطقی جمعیتهای مهاجر به سوی کانونهای برگزیده شهرها می انجامد تعدادی از صاحبنظران برای پرکردن این فاصله و ایجاد روابط دوسویه بین دو جامعه شهری و روستایی، تقویت شهرهای میانی و تبدیل مکانهای مرکزی به نقاط شهری را مطرح نمودند. ازاین منظر هدف کلی این پژوهش تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی است دراین راستا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق روشهای مختلف کتابخانه ای، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و غیره شده است. حال با توجه به کارکردهای مختلف شهرهای کوچک این سوال پیش می آید که آیا تبدیل روستا به شهر می تواند برخی از اهداف مهم توسعه روستایی از جمله تثبیت جمعیت در نواحی روستایی، کاهش وابستگی ساکنین روستاهای پیرامونی به شهرهای بزرگتر و تجهیز آبادی های تحت نفوذ به امکانات و خدمات را برآورده سازد؟

قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.