هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از GIS نمونه مورد مطالعه کاربریهای آموزشی منطقه ۸ تهران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از GIS نمونه مورد مطالعه کاربریهای آموزشی منطقه ۸ تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از GIS نمونه مورد مطالعه کاربریهای آموزشی منطقه ۸ تهران

شهر یک سیستم فضایی است و به دلیل ماهیت سیستمی آن روابط پیچیده ای بین کاربری های اراضی و ساختار جامعه وجود دارد. از آنجایی که ارزیابی یکی از مراحل اساسی در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین است و با انجام ارزیابی زمینه بهبود کمی کاربری ها فراهم می شود و به کارگیری آن موجب اصلاح الگوی فضایی شهر می شود، مع الوصف در پی مشاهده و نابسامانی در ویژگی های کاربری اراضی منطقه ۲ در این مقاله سعی شده است، ضمن بررسی دیدگاه های نظری و روند چگونگی ارزیابی کاربری اراضی شهری، مشخصا به تحلیل و ارزیابی کمی کاربریها درمنطقه ۲ زنجان با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که سرانه کمی مصوب طرح تفصیلی در کاربری های غیر انتفاعی تحقق پیدانکرده است و شهروندان در دسترسی به کاربریها با مشکل مواجه هستند.

قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.