هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی WHAT IF نمونه مورد مطالعه شهر درود
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی WHAT IF نمونه مورد مطالعه شهر درود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی WHAT IF نمونه مورد مطالعه شهر درود

استفاده بهینه از زمین و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، یکی از مسائل مهم و اساسی در نظام برنامه ریزی شهری می باشد و باید با هدایت آگاهانه توسعه شهر از رشد بی رویه شهرها و اتلاف بیهوده زمین های کشاورزی جلوگیری کرد. با توجه به اهمیت و ضرورت بحث برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و مشکلات فراوان شهرهای امروزی، لازم است از روشها و ابزار جدیدی که بتوانند در تصمیم گیری به برنام ریزان کمک کنند، استفاده نمود. از جمله این روش ها، روش های مبتنی بر سیستم های پشتیبانی برنامه ریزی می باشد.
سیستم های پشتیبانی برنامه ریزی بازوهای تصمیم گیری هستند و جنبه حمایتی در قضاوت دارند. What-if یکی از این روش هاست که به صورت یک سیستم پشتیبانی برنامه ریزی پویا بر پایه GIS طراحی شده و به منظور ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در زمینه سیاست های عمومی بر شهر پایگاه های داده ای GIS را به کار می گیرد. در سیستم What-if با اجرای سه مرحله تحیلی قابلیت سنجی اراضی، پیش بینی تقاضای کاربری های شهری و تخصیص زمین به تقضاهای کاربری زمین پیش بینی شده، شکل های مختلف آینده یک منطقه از طریق سناریوهای مختلف تخصیص پیش بینی می شوند.
دورود شهر مورد مطالعه در این تحقیق با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ است که سه مرحله تحلیلی What if بر روی آن اجرا شد.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که از بین جهات مختلف توسعه آتی شهر، محور ارتباطی بروجرد بهترین جهت می باشد.

قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.