هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل موثردر عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل موثردر عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل موثردر عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران

مروزه صنعت جهانگردی در بسیاری از کشورها به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی است. برخی از کشورها بخش مهمی از نیازهای ارزی خود را از صنعت جهانگردی تامین می کنند. ایران نیز با برخورداری از انواع جاذبه های مهم جهانگردی می تواند نقش بسیار موثری را، هم از نظر منافع اقتصادی و هم از نظر منافع اقتصادی و هم از نظر شناساندن غنی و گسترده خود در دنیای امروز ایفا نماید.

سرزمین ایران علاوه بر مناظر بی نظیر طبیعی ، دارای آثار مهم پرارزش تاریخی و مذهبی چه مربوط به دوران قبل از اسلام و چه بعد از اسلام است که بسیاری از این آثار در نوع خود در جهان بی نظیر است. به منظور توسعه و گسترش امر جهانگردی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ملی و تحصیل ارز و بالا بردن اشتغال از یک سو و کمک به توسعه ایرانگردی برای فراهم ساختن وسایل و تسهیلات بهتر و همچنین برای شناساندن هر چه بهتر و بیشتر تمدن و فرهنگ غنی ایران و اسلام در خارج از کشور از سوی دیگر ، توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اجتناب ناپذیر است و کوتاهی در این امر خسارتهای هنگفت اقتصادی و معنوی را در بر خواهد داشت. فعال نمودن و توسعه این صنعت بی شک نیازمند مشارکت و همکاریهای بخش خصوصی است . معهذا روشن است که بخش خصوصی در مشارکت خود بدنبال رسیدن به هدف سودآوری است و چون این هدف با وضعیت فعلی این صنعت تامین نمی شود رغبتی نیز از سوی این بخش برای سرمایه گذاری مشاهده نمی گردد.

بنابراین برای حصول به اهداف، در یک دید زمانی میان مدت و دراز مدت ، می بایست دلایل عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه این صنعت شناسایی و با رفع مشکلات و موانع موجود زمینه های مشارکت آن فراهم شود.این تحقیق در پی یافتن عوامل موثر بر این عدم تمایل است . در فصلهای مختلف این گزارش نظرات مسئولین و سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی و نظرات ایرانگردان و جهانگردان پیرامون عوامل موثر در کمبود تقاضا برای ایرانگردی که نهایتاً موجب کاهش سودآوری صنعت و عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در آن می شود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات موجود ارائه شده است.

قیمت:100000 ریال