هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ساماندهی و مدیریت بخش جهانگردی کشور
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ساماندهی و مدیریت بخش جهانگردی کشور

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ساماندهی و مدیریت بخش جهانگردی کشور

در بررسی چالش های پیش روی ايجاد یک نظام کارآمد در بخش گردشگری ابتدا لازم است میان مشکلات ناشی از کمبود منابع یا ضعف برنامه ریزی در نظام مدیریتی تفکیک قائل شویم. باید توجه داشت که مشکلات روش شناختی قابل ملاحضه ای در تعیین نیازهای آموزشی صنعت گردشگری وجود دارد عواملی که ممکن است مانع بازده آموزش گردشگری در تحقق تقاضاهای فعلی و آتی شود. این عوامل عبارتند از:

چند رشته ای بودن گردشگری و پیچیدگی ساختاری آن
پویایی گردشگری و رشد و تغییرات سریع آن
فقدان معیار های استاندارد و عمومی در سطح بین الملل
عدم وجود شرایط کاری مستحکم ( نوسانات فصلی کار ،نیمه وقت بودن مشاغل و …)
فقدان هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف درگیر در صنعت
عدم انطباق بروندادهای آموزشی با انتظارات کارفرمایان(ضرغام1383).

که به منظور فائق شدن بر این موانع نیازمند اتخاذ رویکرد سیستماتیک و بررسی هر چه بیشتر خرده نظامهای تشکیل دهنده سیستم گردشگری هستیم. عدم آموزش کارکنان بدین معناست که کارکنان از طریق آزمون و خطا اقدام به یادگیری مهارت های شغلی می نمایند ( ابطحی، 1383) که به بالا رفتن ضریب خطاهای کارکنان و تداوم خطاها و طولانی تر شدن مدت یادگیری که به معنی تداوم ضایعات است منجر خواهد شد(ابطحی1383)، لذا بنگاههای بخش گردشگری مایلند تا از نیروهای ماهر (علی رغم هزینه بالاتر آنها) بهره گیرند .معهذا در شرایط کنونی به دلایل زیر نمی توان از نظام آموزشی توقع تربیت نیروهای کارا و موثر را در عرصه گردشگری داشت:

جوانی رشته و عدم وجود تجهیزات لازم به ویژه در بخش آموزش عملی (عملیاتی)
عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی دولت به بخش آموزش در مراکز دانشگاهی
کم اعتمادی بخش خصوصی نسبت به افراد آموزش دیده از سوی مراکز موجود(ضرغام1383).

قیمت:100000 ریال