هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بهینه سازی شبکه خیابانهای شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بهینه سازی شبکه خیابانهای شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بهینه سازی شبکه خیابانهای شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان پایان نامه:بهینه سازی شبکه خیابانهای شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تعداد صفحات:136صفحه

دانلود فهرست مطالب

مراکز کنترل ترافیک وظایف متعددی را در سیستم حمل و نقل هوشمند بر عهده دارند. یکی از وظایف این مراکز، جمع آوری و پردازش داده های سنسورهای ترافیکی است. پیش بینی حجم ترافیک معابر در لحظات پیش رو یکی از پردازش های مرکز کنترل ترافیک است. این پیش بینی بر اساس حجم عبوری از معبر در لحظات گذشته انجام میشود. آگاهی از حجم ترافیک معابر در لحظات آتی به مرکز در اطلاع رسانی ومدیریت شبکه کمک می نماید. 
در اینمقاله با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی روشی برای طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک در لحظات پیش ارائه شده است. بر اساس این روش ابتدا یک مدل اولیه با استفاده از شبکه های عصبی طراحی می شود. سپس این مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی می شود. از روش پیشنهادی برای ساخت مدل های پیش بینی حجم ترافیک محور قزوین – رشت استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده از الگوریتم ژنتیک باعث بهبود عملکرد مدل های پیش بینی می شود.

مبلغ 30000 ریال