هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی به هنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی به هنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی به هنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS

یكي از وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اشراف كامل برحدود واقعي املاك ، مستحدثات و اراضي دركشور است تا بتواند پايه و اساس تثبيت و استقرار مالكيت مشروع صاحبان املاک را فراهم و  ميزان اراضي دایر، باير و موات شهري و موقوفات را تعيين نمايد و برای حصول به آن، به نظامي نياز مند است که اطلاعات هندسي جامع از محدوده کليه املاک کشور(نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملك ،‌ مشخصات مالك و حدود حقوق مالك در ملك را بطور كامل بنحوي در اختيار داشته باشد كه امكان بازنگري پیوسته مجموعه  اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظايف خود را با دقت و سرعت و صحت كامل انجام دهد. اين سیستم را با توجه به تعاريف موجود كاداستر نامند.

 هدف طرح کاداستر:

ايجاد نظامي دقيق، ساده، روان و مطمئن و قابل تغيير با زمان حاكم برامور املاك و مستحدثات كشور در تعيين محدوده هاي قانوني مالكيت انواع مستحدثات و اراضي متعلق به افراد حقيقي، حقوقي، دولتي ،موقوفه بميزان 1.200.000 هكتار اراضي شهري و بازنگري اطلاعات و نقشـه ها (در طول برنامه اجرائی طرح ونیز پس از پیاده سازی در ادارات ثبت) و نهايتا” تغيير سيستم موجود ثبت به ثبت نوين (كاداستر ) است.

مبلغ:60000 ریال