هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی عملکرد فضایی بازارهای روز و نقش آن در اقتصاد شهری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی عملکرد فضایی بازارهای روز و نقش آن در اقتصاد شهری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی عملکرد فضایی بازارهای روز و نقش آن در اقتصاد شهری

عنوان پایان نامه:

 ارزیابی عملکرد فضایی بازارهای روز و نقش آن در اقتصاد شهری

تعداد صفحات:255صفحه

 دانلود فهرست مطالب

طرح فضاهای اجتماعی مثل بازارواعتبار دادن به روابط انسانی سرلوحه کارمحقق است . فضای فردی (خانه ) و فضای  جمعی ( روز بازار ) در مفهوم فضا مطرح می شوند . درضمن محقق بر آن است تا زندگی درشهرساوه ، ساکنانش وروابطی که آنها را به هم می پیوندد را بررسی کند.دراین رساله برآن بودیم تا به بررسی رابطه بین اقتصاد و فرهنگ بپردازیم . اینکه  انسان شناسی اقتصادی را می توان در بطن انسان شناسی فرهنگی  دید ومقولاتی مانند ( تولید ، توزیع ، مصرف و مبادله) را که دراقتصاد می توان آن را بررسی کرد،آورده شده است ودراین بین گذری نیزبرنظریه کارکردگرایی داشته ایم ودرآخراصطلاحات رایج بازاری رامورد  مطالعه قرارداده ایم . بازار مرکزاطلاعات و خبرهایی است که به صورت شفاهی ، رد و بدل می شوند و امروزه مرکزخرید وداد وستد ومحل عرضه کالاست .درآخررشد شتابان شهرنشینی درایران ناشی از رشد جمعیت ومسلماَ سرعت مهاجرت می باشد واین امرموجب گردیده است که مطالعات دقیقتری نسبت به یکی ازعوامل شکل گیری شهر که همان « بازار» است گشوده شود . 

 

مبلغ 30000 ریال