بدانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای مورد مطالعاتی استان خوزستان | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای مورد مطالعاتی استان خوزستان

دانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای مورد مطالعاتی استان خوزستان

امروزه شهرهای بزرگ نواحی متروپلیتن در کشورهای در حال توسعه به شدت در حال رشد هستند ایننواحی تمامی امکانات، خدمات و سرمایه ه ای کشور را در خود بلعیده، ولی با این وجود با انواع مشکلات و
معضلات شهری از جمله : کمبود مسکن، بالا رفتن میزان بیکاری، مسأله حاشیه نشینی، مشکل حمل و نقل ونارسایی در عرضه سایر خدمات شهری، همچنین تخریب محیط زیست دست و پنجه نرم می کنند . از طرف
دیگر سایر نقاط د ر این کشورها اعم از شهرهای میانی، شهرهای کوچک و نقاط روستایی از توسعه عقب ماندهاند و دچار رکود و توقف در سیر پیشرفت خود شده اند.از آن جا که که راهکارهای اقتصادی قادر به رفع این مشکلات نبوده، عده ای از محققان و تحلیل گران مسائلشهری، توجه خود را به توسعه شهرهای کوچک به عنوان یک راه حل اساسی برای مقابله با عدم تعادل وتوازن ناشی از رشد نخست شهرها معطوف کرده اند تا بدین وسیله بتواند رشد و توسعه را به سایر مناطقکشور تزریق نمایند.

قیمت :۱۱۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme