بدانلود پایان نامه تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل های GISو3D | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل های GISو۳D

دانلود پایان نامه تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل های GISو۳D

هدف بنیادی و اساسی این تحقیق بر مبنای بررسی وضع موجود و شبیه سازی آلترناتیو پیشنهادی برای توسعه کالبدی بافتهای فرسوده شهری با معرفی و بکار گیری مدلهای سه بعدی GIS می باشد. و در این راستا اهداف راهبردی تحقیق به شرح زیر می باشند:

-بررسی وضع موجود، تجزیه و تحلیل سرانه کاربری های شهری منطقه مورد مطالعه.

-شبیه سازی سناریو و آترناتیو پیشنهادی برای توسعه کالبدی بافت فرسوده منطقه مورد مطالعه با استفاده از قابلیت های سه بعدی سازی GIS

قیمت:۸۰۰۰۰ ریال

 

 

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme