هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی و پیاده سازی روابط توپولوژیک در GIS سه بعدی
دانلود پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی و پیاده سازی روابط توپولوژیک در GIS سه بعدی

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی و پیاده سازی روابط توپولوژیک در GIS سه بعدی

از بهترين مكانيسم‌هاي نمايش و مدل‌سازي ارتباط هاي مكاني بين اشياء روابط توپولوژيك هستند كه كمك مي كنند تا تحليل هاي آسانتر و انعطاف پذيرتري،‏ بر روي اطلاعات مكاني اجرا شود. لذا بررسي نحوه توليد عبارات تصميم‌ساز توپولوژيك بين مناطق سه بعدي فازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين موضوع با استفاده از ماتريس 9 اشتراكي فازي كه حالت كلي‌تري از ماتريس 9 اشتراكي اگن هوفر در حالت كريسپ است،‏ قابل اجراست. با توجه به اين كه استخراج عبارات تصميم ساز وابسته به تعريف مرز فازي دو عارضه مرتبط است،‏ لذا لازم است كه روشي نيز براي محاسبه مرز فازي بين دو عارضه ارائه شود. در اين مقاله روشي پيشنهادي،‏ جهت استخراج عبارات تصميم ساز از طريق مدل‌سازي روابط توپولوژي بين مناطق سه بعدي فازي ارائه مي‌شود. اين موضوع با استفاده از كاربرد عملي تعيين محدوده هاي ريسك حاصل از آتش سوزي چاه هاي نفت كويت بر روي مناطق جنگلي جنوب غربي ايران پياده سازي شده است. بررسي نتايج نهايي حاصل از اجرا نشان مي‌دهد كه در سيستم طراحي شده،‏ با افزودن انديس شمول فازي به همراه روابط توپولوژيك سه بعدي،‏ حدودا 20 درصد نتايج بهبود مي يابند.

مبلغ:50000 ریال