هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود نقشه منطقه ۶ تهران در محیط GIS
دانلود نقشه منطقه ۶ تهران در محیط GIS

دانلود نقشه منطقه ۶ تهران در محیط GIS

منطقه شش به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع گردیده

که از سمت شمال به منطقه۳، از شرق به منطقه۷، از جنوب به مناطق ۱۰،۱۱و۱۲ و از غرب به منطقه ۲ محدود می‌گردد. از عمده‌ترین ویژگی کالبدی منطقه۶ می‌توان به موقعیت قرارگیری آن در مرکز شهر تهران از یک سو و از سوی دیگر استقرار مهمترین کاربری‌های اداری ـ خدماتی با مقیاس عملکردی فرا منطقه‌ای، شهری و حتی ملی در آن اشاره نمود. این منطقه از سه سمت غرب، شرق و شمال با سه بزرگراه اصلی تهران یعنی چمران، مدرس و همت و از سمت جنوب به بزرگترین محور شرقی ـ غربی شهر یعنی خیابان انقلاب محدود می‌گردد.

مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال

آیا میخواهید ماهیانه ۲ میلیون در آمد داشته باشید پس کلیک کنید