هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود نقشه زمین شناسی تبریز بصورت اسکن شده
دانلود نقشه زمین شناسی تبریز بصورت اسکن شده

دانلود نقشه زمین شناسی تبریز بصورت اسکن شده

ویژگی های زمین شناسی و متالوژنیک استان آذربایجان شرقی معرف پهنه های بلوکی جدا شده با زون های گسلی است بطوریکه هر بلوک خاصه های ساختاری و توان معدنی ویژه دارد و همین امر سبب گردیده تا در استام آذربایجان شرقی انواع گوناگونی از محیط های قوس آتشفشانی توده های نفوذی و چرخ های هیدروترمالی وابسته وجود داشته باشد. به همین لحاظ حجم بررسی های زمین شناسی و اکتشاف در آن استان در خور توجه است.
مطااعات انجام شده در این استان (آذربایجان شرقی) از سه نوع اکتشافات موضوعی، سیستماتیک ناحیه ای و موضعی است که در انجام آن سازمان زمین شناسی پیشگام بوده و نقش اساسی داشته است.

این بخش مخصوص اعضای vip سایت می باشد
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
پس از ثبت نام و ورود به سایت اشتراک VIP بخرید

پاسخی بگذارید