هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود نقشه زمین شناسی استان کردستان
دانلود نقشه زمین شناسی استان کردستان

دانلود نقشه زمین شناسی استان کردستان

درسیمای جغرافیایی طبیعی استان کردستان ناهمواریها اشکال ویژه ای دارند ودرسراسراستان ازتنوع خاصی برخوردار میباشند . سلسه جبال زاگرس که در امتداد شمال غرب – جنوب شرق کشیده شده اند دراستان کردستان تشکیل تعدادی رشته کوههای مجزا داده است به طوری که بخشهای شمالی استان شامل فلاتهای مرتفع با دشتهای وسیع است وبخش کوهستانی آن از مریوان تا دره قزل اوزن و کوهها ی زنجان جنوب در مشرق استان با اشکال مختلف گسترده شده اند . کوههای کردستان به دلیل خصوصات ساختمانی خود از دره های تنگ وباریک زیادی تشکیل شده است . این دره ها گاهی عمق زیادی دارند ویکی از مهمترین موانع ارتباطی درمنطقه به شمار می روند.

قیمت:۵۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.