هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود نقشه زمین شناسی استان زنجان
دانلود نقشه زمین شناسی استان زنجان

دانلود نقشه زمین شناسی استان زنجان

از نگاه زمین شناسی ساختمانی و پهنه های ساختاری ـ رسوبی ایران، در استان زنجان دو قلمرو تکتونیکی حاکم است.
بخش شمال خاوری استان(کوهای طارم) قسمت کوچکی از دامنه های جنوبی البرز باختری است در حالی
که گستره های وسیعی از نواحی مرکزی و جنوب استان متعلق به ورقه ایران مرکزی است شواهد زمین شناسی موجود نشانگر انند که مرز بین دو پهنه مزبور از دشت قوین، ابهر، زنجان عبور میکند.
ارتفاعات شمال شهرستان زنجان به عنوان بخشی از البرز باختری مورفولوژی کوهساز دارد. بخش عمده هرزه آبهای این ارتفاعات از طریق رودخانه قزل اوزن و سفید رود به دریای خزر تخلیه می شود. با این حال بخش ناچیزی از ان به دریاچه حوض سلطان منتهی می شود. بخش بیشتر رخنمونهای شمال استان زنجان مجموعه های پیروکلاستیک ائوسن(سازند کرج) است که به دو عضو امند و کرد کند تقسیم شده اند. لیتولوژی چیره ردیفهای آذرین آواری بخش شمالی استان، همانند سایر نواحی البرز، از نوع توفهای سبز به همراه میان لایه های شیلی و گاهی اهکی است که سیمای یک کمر بند خمیده به سمت راست را دارد. جدا از ردیفهای آذرین آواری، در این مجموعه همراهانی از گدازه های آندزیتی، آندزی ـ بازالتی، ریو داسیت پورفیری و غیر پورفیری وجود دارد که هم به صورت زیر دریایی و هم در سطح خشکی تشکیل شده اند. اشکال رسوبی موجود در پیروکلاستیکها و ولکانی کلاستیکها نظیر لایه بندی، دانه بندی تدریجی، لامیناسون خمیده، فلوت کست، لغزش های ثقلی نه تنها حکایت از انباشتگی در محیط دریایی دارد بلکه به نوعی جریانهای آشفته و نا آرامیهای تکتونیکی زمان رسوبگذاری را تداعی میکند. تکامل شیمیایی این مجموعه ماگمایی نشانگر یک کمان ماگمایی سیالیک است که در دامنه جنوب غرب البرز مرکزی، در طول زمان سنوزوئیک شکل گرفته است.
از خاصه های بارز زمین شناسی ارتفاعات ماگمایی شمال استان زنجان توده های نفوذی گرانیتی و گرانودیوریتی درشت دانه است که به مجموعه های ولکانی کلاستیک ائوسن (سازند کرج)تزریق شده اند به همین لحاظ این توده ها سن بعد از ائوسن دارند و با توجه به شواهد منطقه ای بخشی از توده های نفوذی فاز کوهزایی پیرنئن هستند که در امتداد ساختار و گسلهای طولی و عمیق بلندیهای طارم تزریق شده اند. یکی از خاصه های توده های نفوذی بعد از ائوسن، ایجاد هاله های دگر سان در ولکانو کلاستیکهای ائوسن است که بطور عموم فازهای هیدروترمالی آن با تشکیل عناصری نظیر طلای اپی ترمال، مس، سرب و روی، کائولن و غیره همراه بوده است.
در دامنه شمالی کوههای طارم، یک روند شمال باختری ـ جنوب خاوری و به موازات رودخانه قزل اوزن، ردیفی از نهشنه های مارنی، کنگلومرایی و ماسه سنگی موجود است که گاهی عدسی هایی از گچ دارند و بطور دگر شیب پیرو کلاستیکهای ائوسن را می پوشانند. رخساره عمومی این ردیفهای قاره ای همانند مجموعه های نئوژن سایر نواحی ایران است. شواهد موجود نشان می دهد که رسوبات نئوژن مورد نظر در یک فرو نشست تکتونیکی موجودبین کوههای تالش در شمال وکوههای طارم در جنوب انباشته شده اند.

قیمت:۵۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید